Podmínky ochrany osobních údajů

(Ждем официальной английской версии).

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Европейского парламента и постановления (ЕС) 2016/679 о защите физических лиц в суверенитете и защите их прав (далее "GDPR") компания Zuiddam, s.r.o. - Hotel Kapitán IČ 26320991 se sídlem Seč, Ústupky č. ev. 120 (dále jen: "správce").

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Здрое и категории зпракованых обществ údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, oprávněný a životně důležitý zájem, souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro personalizaci obsahu, reklam, analýzy návštěvnosti a plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce

 • в нектерических прдложениях Správce osobní údaje, при этом заистилил охрану святого правого и правого христианского заговора, прдставляя правый и правый христианский заговор далшичскому субьекту. Takové zpracování může Správce provádět bez souhlasu subjektu údajů. Existenci oprávněného zájmu Správce vždy pečlivě posuzuje.

2. Zpracování osobních údajů na základě smluvních podmínek

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 п. f) GDPR,
 • Вашу душу можно приобрести на нашем рынке (например, на рынке объявлений и информационных бюллетеней) под номером čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., о нектеричных сливах информационных сообщений в прдписании, которые не могут быть использованы в объектах информации без сливов.
 • выржизени Ваши обычные предметы и выкон права и повинности выплывайцих зе слювнихо взтаху мези Вами и Шравцем; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

3. Účelem zpracování osobních údajů je

 • выржизени Ваши обычные предметы и выкон права и повинности выплывайцих зе слювнихо взтаху мези Вами и Шравцем; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

4. Zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu subjektů údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje na základě uděleného souhlasu v případech, které naleznete vypsané u správce.

5. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje 

 • по добу трубани взайемнехо смлувнихо взтаху
 • по добу безбытноу к выкону права и повинности выплывайцих из сплювнихо вцтаху мези вами и шправцем, а также выплатновани нароку из текто сплювнихо вцтаху (по добу 5 лет до уконченни сплювнихо вцтаху). 
 • по просьбе, нежели один человек, который продает свой товар на рынке, пусть 5 лет, если бы он продавал свой товар на рынке. 

2. В случае, если у вас есть возможность сделать это с помощью пружины, то вымажьте ее. 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46, 47 nebo čl. 49 odst. 1 друхем подставках, один на входные заруки и простредки к зисканному копеечку текто údajů неbo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

 

VI. COOKIES

1. На наших Интернет-странах вы можете воспользоваться суммой "cookies", которая является одним из самых распространенных способов получения информации о пользователях. Соуборы "cookies" (в doslovném překladu "sušenky") jsou malé textové soubory, které Internetové Stránky vytvoří ve Vašem zařízení v momentě, kdy na ně vstoupíte.

2. Naše internetové stránky používají jak tzv. "session cookies", tak i tzv. "persistent cookies".

 • Сеансовые файлы cookie umožňují listovat jednotlivými záložkami našich stránek a pamatují si jakoukoliv informaci, kterou zde zadáte. Сеансовый cookie автоматически действует в okamžiku, кды пролижеч завржете, небо краце потэ.
 • Постоянные файлы cookie umožňují těmto internetovým stránkám pamatovat si Vaše preference a nastavení pro Vaši příští návštěvu a díky nim se např. nemusíte neustále přihlašovat. Постоянные cookie-файлы по урчитам наставлений автоматически выпши. 

3. Naše internetové stránky používají cookies, které:

 • zlepšují výkon Internetových Stránek tím, že sbírají informace o způsobu, jakým je návštěvníci používají (např. které záložky jsou nejvíce navštěvované).
 • zvyšují funkčnost Internetových Stránek a přibližují je Vám tím, že nám umožňují si pamatovat Vaše dřívější volby. Tyto informace nicméně nejsou používány k Vaší identifikaci ani k zapamatování si toho, kde jste na internetu byli.
 • umožňují některým nástrojům pracovat, poskytují opatření proti spamům a také přístup k věkově omezenému obsahu; a
 • umožňují některým našim dodavatelům poskytovat služby, které ve vztahu k Internetovým Stránkám poskytují v našem zastoupení.

4. "Cookies" nejsou viry. Jsou to pouze textové soubory, které neobsahují žádný program a vzhledem k tomu se ani nedají spustit jako program. Soubor "cookies" se nemůže sám kopírovat a rozesílat po internetové síti. Ваш интернет-проблемный продукт является вшаком в каждем из этих устройств, к тому же он может быть использован в интернет-проблемах в качестве источника информации.

5.Pomocí souborů "cookies" dokážeme v obecné rovině také zaznamenávat statistické údaje o chování návštěvníka těchto Internetových Stránek. Díky tomu je můžeme cíleně přizpůsobovat Vašim zájmům a požadavkům.

6. "Cookies" являются помагающим средством для определения личности пользователя и проблем с доступом к Интернету.

7. Soubory "cookies" dále využíváme i pro účely Vaší autentizace, tedy pro to, abychom jejich prostřednictvím eliminovali nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší osobě při každém dalším Vašem vstupu na Internetové Stránky. Současně je používáme i pro účely uzpůsobení Internetových Stránek dle Vašich potřeb, tedy např. pro to, aby se Vám Internetové Stránky nadále zobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.

8.Tyto Internetové Stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů "cookies", je však možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží. В случае, если пролижечку в этом субори акцептуют автоматически, jejich ukládání je však možno zabránit tak, že v nastaveních prohlížeče zvolíte možnost "neakceptovat cookies". Soubory "cookies", které se na Vašem zařízení již uložily, můžete také kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce zjistíte pomocí "nápovědy" Vašeho prohlížeče.

9. Používáním Internetových Stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů "cookies" výše uvedeným způsobem.

 

VII. Ваше права

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesla, antivirového programu a záloh.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Это подминки набивают úчинность до 1.1.2021.

 

ru_RURU